ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Το κάθε σύστημα παρουσιάζει διαφορετικά πλεονεκτήματα και προορίζεται για διαφορετική χρήση. Ο ηλιακός θερμοσίφωνας παράγει ζεστό νερό από τον ήλιο και το προσφέρει κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το διατηρεί και κατά τη διάρκεια της νύχτας χάρη στην ισχυρή εσωτερική μόνωση.
Σε περίπτωση όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα εγατάστασης ηλιακού θερμοσίφωνα στην ταράτσα ή τη στέγη, τότε καταφεύγουμε στη λύση του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα, μια επίσης οικονομική λύση, με εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.

Το βασικό κριτήριο επιλογής ενός ηλιακού θερμοσίφωνα είναι οι ημερήσιες ανάγκες σε ζεστό νερό χρήσης, οι οποίες ανέρχονται σε περίπου 40 λίτρα ανά άτομο, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων.  Ένα δεύτερο κριτήριο είναι το οικονομικό σκέλος. Η NOBEL, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πελάτες της, διαθέτει πληθώρα μοντέλων που ανταποκρίνονται στις οικονομικές δυνατότητες και στα χαρακτηριστικά της κάθε αγοράς.
Σε περίπτωση μεγάλων εγκαταστάσεων όπου υπάρχουν ιδαίτερα αυξημένες ανάγκες για συνεχές ζεστό νερό χρήσης, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας ώστε να γίνει η μελέτη και η επιλογή του κατάλληλου συστήματος.

Ο χρόνος απόσβεσης διαφέρει από περιοχή σε περιοχή, καθώς ένας σημαντικός παράγοντας είναι οι εκάστοτε κλιματολογικές συνθήκες. Σύμφωνα με τα δεδομένα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τη μέση ενδοετήσια ηλιοφάνεια στον ελλαδικό χώρο, καθώς και με τις ισχύουσες τιμές πετρελαίου και ηλεκτρικού ρεύματος, το κόστος ενός μέσου ηλιακού συστήματος Nobel αποσβένεται σε περίπου 3 χρόνια.

Ο ηλιακός θερμοσίφωνας διπλής ενέργειας χρησιμοποιεί ως κύρια πηγή ενέργειας τον ήλιο και ως δευτερεύουσα μια ηλεκτρική αντίσταση, η οποία χρησιμοποιείται προκειμένου να ζεστάνει το νερό σε περιπτώσεις αισθητά μειωμένης ηλιοφάνειας.
Ο ηλιακός θερμοσίφωνας τριπλής ενέργειας χρησιμοποιεί ως κύρια πηγή ενέργειας τον ήλιο, ενώ επιπλέον μπορεί να συνδεθεί με την κεντρική θέρμανση του σπιτιού (καλοριφέρ) μέσω ενός εναλλάκτη θερμότητας προκειμένου να προσφέρει ζεστό νερό σε πολύ χαμηλό κόστος. Τέλος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τρίτη πηγή μια ηλεκτρική αντίσταση.  

Όταν απουσιάζουμε για πολλές μέρες από το σπίτι και δεν καταναλώνουμε καθόλου ζεστό νερό από τον ηλιακό θερμοσίφωνα, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αναπτύσσονται μεγάλες θερμοκρασίες και πιέσεις στο εσωτερικό του, που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στο χρόνο ζωής του συστήματος.
Για να αποτρέψουμε αυτή την κατάσταση, θα πρέπει να καλύψουμε την επιφάνεια των πάνελ των συλλεκτών με κάποιο ανακλαστικό υλικό για όσο καιρό δεν χρησιμοποιούμε τον ηλιακό θερμοσίφωνα, ώστε ο ήλιος να μην έρχεται σε επαφή με τους συλλέκτες και κατ’ επέκταση να μην παράγεται ζεστό νερό χρήσης.