Μπόιλερ λεβητοστασίου

Διατίθενται διάφορα μεγέθη μπόιλερ λεβητοστασίου χωρίς, με έναν ή με δύο εναλλάκτες τα οποία εξυπηρετούν πλήθος εφαρμογών. Tα μπόιλερ λεβητοστασίου τα συναντούμε κυρίως σε περιπτώσεις όπου απαιτούνται μεγάλες ποσότητες ζεστού νερού, με πολλούς συλλέκτες. Επίσης μικρά τέτοια συστήματα αντικαθιστούν συχνά τους ηλιακούς θερμοσίφωνες για λόγους τεχνικούς ή αισθητικής.

  • Εξωτερικό περίβλημα από PVC τεχνόδερμα & ABS καπάκια υψηλής αντοχής
  • Δεξαμενή αποθήκευσης νερού από χάλυβα ψυχρής εξέλασης, με εσωτερική διπλή επίστρωση σμάλτου (GLASS) (160lt έως 2000lt)
  • Θερμική μόνωση που καθιστά ελάχιστες τις θερμικές απώλειες, διατηρώντας τη θερμοκρασία του ζεστού νερού
  • Μη αποσπώμενη, διογκωμένη οικολογική πολυουρεθάνη για τους τύπους χωρητικότητας μέχρι και 500lt
  • Αποσπώμενη, μαλακή πολυουρεθάνη πάχους 100mm, για τους τύπους χωρητικότητας 800lt έως 2000lt
  • Διατίθενται ως δοχεία αδρανείας (χωρίς εναλλάκτη)
  • Ως επιπλέον υποβοήθηση προαιρετικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρική αντίσταση
NOBEL FC0 - Χωρίς εναλλάκτη
MODEL   200 300 400 500 800 1000 1500 2000
Συνολική χωρητικότητα (EN 12897) lt 200 300 400 500 800 1000 1500 2000
Καθαρό βάρος kg 45 66 117 125 175 211 338 388
Πάχος μόνωσης mm 50 50 50 50 100 100 100 100
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας °C 95 95 95 95 95 95 95 95
Μέγιστη πίεση δεξαμενής νερού MPa 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
NOBEL FC1 - Με 1 εναλλάκτη
MODEL   160 200 300 400 500 800 1000 1500 2000
Συνολική χωρητικότητα (EN 12897) lt 160 200 300 400 500 800 988 1500 1950
Καθαρό βάρος kg 54 65 92 137 145 221 233 382 454
Πάχος μόνωσης mm 50 50 50 50 50 100 100 100 100
Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας (S1 - lower HE) 0.96 0.96 1.45 1.65 2.25 2.89 3.45 3.47 4.5
Χωρητικότητα εναλλάκτη θερμότητας (S1) lt 5.8 5.8 8.8 10 13.7 26.2 31.3 31.4 41.6
Ισχύς εναλλάκτη θερμότητας S1 σε συνεχή λειτουργία                    
70-90°C kW 39 39 52 61 86 148 175 175 250
60-80°C 31 31 39 47 64 107 130 140 195
50-70°C 17 17 29 33 41 70 85 100 130
50-60°C 9 9 24 17 20 50 56 80 68
Μέγιστη ροή ΖΝΧ (ΔT 35°C) (S1) σε συνεχή λειτουργία
                   
70-90°C lt/min 28 28 37 44 62 61 72 72 102
60-80°C 22 22 28 34 46 44 53 57 80
50-70°C 12 12 21 24 28 29 35 41 53
50-60°C 13 13 34 25 27 20 23 33 2
Ποσότητα ζεστού νερού MIX 45°C (S1) lt 190 240 330 412 553 845 1081 1728 2145
Απώλεια θερμότητας (ΔT 45K) kW/24h 1.6 1.7 2.1 2.8 3.1 5.1 5.3 6.5 8.3
Μεγίστη θερμοκρασία λειτουργείας °C 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Μεγίστη θερμοκρασία λειτουργείας εναλλάκτη °C 110 110 110 110 110 110 110 110 110
Μέγιστη πίεση δεξαμενής νερού MPa 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Μέγιστη πίεση εναλλάκτη θερμότητας MPa 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
NOBEL FC2 - Με 2 εναλλάκτες
MODEL   200 300 400 500 800 1000 1500 2000
Συνολική χωρητικότητα (EN 12897) lt 200 300 400 500 800 977 1500 1928
Καθαρό βάρος kg 70 100 146 158 252 279 421 501
Πάχος μόνωσης mm 50 50 50 50 100 100 100 100
Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας (S1 - lower HE) 0.75 1.21 1.65 2.25 2.89 3.45 3.47 4.5
Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας (S2 - upper HE) 0.54 0.85 0.76 1.04 1.54 1.31 2.3 2.7
Χωρητικότητα εναλλάκτη θερμότητας (S1) lt 4.6 7.4 10 13.7 26.2 31.3 31.4 41.6
Χωρητικότητα εναλλάκτη θερμότητας (S2) lt 3.3 5.2 4.6 6.4 9.4 7.9 20.5 25.2
Ισχύς εναλλάκτη θερμότητας S1 σε συνεχή λειτουργία                  
70-90°C kW 29 45 61 86 148 175 175 250
60-80°C 22 33 47 64 107 130 140 195
50-70°C 14 25 33 41 70 85 100 130
50-60°C 7 20 17 20 50 56 80 68
Ισχύς εναλλάκτη θερμότητας S2 σε συνεχή λειτουργία                  
70-90°C kW 19 32 30 39 87 72 120 117
60-80°C 13 24 21 27 57 50 95 83
50-70°C 9 15 12 17 36 30 68 51
50-60°C 5 9 4 6 20 17 51 24
Μέγιστη ροή ΖΝΧ (ΔT 35°C) (S1) σε συνεχή λειτουργία                  
70-90°C lt/min 21 33 44 62 61 72 72 102
60-80°C 16 24 34 46 44 53 57 80
50-70°C 10 18 24 28 29 35 41 53
50-60°C 11 28 25 27 20 23 33 26
Μέγιστη ροή ΖΝΧ (ΔT 35°C) (S2) σε συνεχή λειτουργία  
70-90°C lt/min 14 21 21 29 36 29 49 46
60-80°C 9 17 15 19 23 20 39 34
50-70°C 7 11 9 12 15 12 28 21
50-60°C 8 13 6 10 8 7 21 10
Ποσότητα ζεστού νερού MIX 45°C (S1) lt 225 302 405 510 823 1055 1660 2080
Ποσότητα ζεστού νερού MIX 45°C (S2) lt 111 151 200 250 401 503 611 991
Απώλεια θερμότητας (ΔT 45°C) kW/24h 1.7 2.1 2.8 3.1 5.1 5.3 6.5 8.3
Μεγίστη θερμοκρασία λειτουργείας °C 95 95 95 95 95 95 95 95
Μεγίστη θερμοκρασία λειτουργείας εναλλάκτη °C 110 110 110 110 110 110 110 110
Μέγιστη πίεση δεξαμενής νερού MPa 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
Μέγιστη πίεση εναλλάκτη θερμότητας MPa 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
TΥΠΟΣ HT D Ext. ΤΥΠΟΣ HT D Ext.
FC1 160
FC2 160
101
101
60
60
FC0 800
FC1 800
FC2 800
194
194
194
99
99
99
FC0 200
FC1 200
FC2 200
121
120
120
60
60
60
FC0 1000
FC1 1000
FC2 1000
200
200
200
105
105
105
FC0 300
FC1 300
FC2 300
143
142
142
65
65
65
FC0 1500
FC1 1500
FC2 1500
219
219
219
120
120
120
FC0 400
FC1 400
FC2 400
141
141
141
75
75
75
FC0 2000
FC1 2000
FC2 2000
240
240
240
130
130
130
FC0 500
FC1 500
FC2 500
170
167
167
75
75
75
     
Διαστάσεις σε cm
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
ΤΥΠΟΣ Εναλλάκτες
Χωρίς Με 1 Με 2
160lt Ναι Ναι Ναι
200lt Ναι Ναι Ναι
300lt Ναι Ναι Ναι
400lt Ναι Ναι Ναι
500lt Ναι Ναι Ναι
800lt Ναι Ναι Ναι
1000lt Ναι Ναι Ναι
1500lt Ναι Ναι Ναι
2000lt Ναι Ναι Ναι