Δοχεία Combi

(Tank in tank)

Τα Δοχεία Combi αποτελούνται από δύο δοχεία, ένα εξωτερικό που αποθηκεύει μεγάλες ποσότητες ζεστού νερού, το οποίο στη συνέχεια διοχετεύει στο σύστημα θέρμανσης και ένα εσωτερικό που αποθηκεύει ζεστό νερό χρήσης από το εξωτερικό δοχείο. Ο συνδυασμός των δύο προσφέρει εξοικονόμηση χώρου και κόστους αλλά και το πλεονέκτημα χρήσης έως και τριών πηγών ενέργειας.

  • Εξωτερικό δοχείο buffer από χάλυβα υψηλής ποιότητας (S235 JR)
  • Εσωτερικό δοχείου ζεστού νερού με επίστρωση σμάλτου, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4753*
  • Εξωτερικό περίβλημα από PVC τεχνόδερμα και ABS καπάκια υψηλής αντοχής και αισθητικής
  • Θερμική μόνωση πάχους 100mm που μειώνει στο ελάχιστο τις απώλειες θερμότητας

 

*Η επισμάλτωση πραγματοποιείται στις βιομηχανικές μας εγκαταστάσεις και τα μπόιλερ ελέγχονται ενα προς ένα εξασφαλίζοντας την άριστη ποιότητα του σμάλτου.
ΤΥΠΟΣ   600lt / 150lt 800lt / 200lt 1000lt / 200lt 1500lt / 300lt
Πραγματική χωρητικότητα δοχείου αδρανείας lt 461 616 750 1184
Πραγματική χωρητικότητα δοχείου ζεστού νερού lt 142 184 184 302
Καθαρό βάρος kg 139 198 211 293
Πάχος μόνωσης mm 100 100 100 100
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας δοχείου αδρανείας °C 95 95 95 95
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας δοχείου ζεστού νερού °C 95 95 95 95
Ονομαστική πίεση δοχείου αδρανείας MPa 0.3 0.3 0.3 0.3
Μέγιστη πίεση δοχείου ζεστού νερού MPa 1 1 1 1
ΤΥΠΟΣ   600lt / 150lt 800lt / 200lt 1000lt / 200lt 1500lt / 300lt
Πραγματική χωρητικότητα δοχείου αδρανείας lt 447 590 702 1153
Πραγματική χωρητικότητα δοχείου ζεστού νερού lt 142 184 184 302
Καθαρό βάρος kg 167 241 296 348
Πάχος μόνωσης mm 100 100 100 100
Επιφάνεια εναλλάκτη θερμότητας 2.25 2.89 3.3 3.47
Χωρητικότητα εναλλάκτη θερμότητας lt 13.7 26.2 29 31.4
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας δοχείου αδρανείας °C 95 95 95 95
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας δοχείου ζεστού νερού °C 95 95 95 95
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας εναλλάκτη θερμότητας °C 110 110 110 110
Ονομαστική πίεση δοχείου αδρανείας MPa 0.3 0.3 0.3 0.3
Μέγιστη πίεση δοχείου ζεστού νερού MPa 1 1 1 1
Μέγιστη πίεση εναλλάκτη θερμότητας MPa 0.6 0.6 0.6 0.6
ΤΥΠΟΣ   600lt / 150lt 800lt / 200lt 1000lt / 200lt 1500lt / 300lt
Πραγματική χωρητικότητα δοχείου αδρανείας lt 440 578 693 1128
Πραγματική χωρητικότητα δοχείου ζεστού νερού lt 142 184 184 302
Καθαρό βάρος kg 180 264 315 384
Πάχος μόνωσης mm 100 100 100 100
Επιφάνεια κάτω εναλλάκτη θερμότητας 2.25 2.89 3.3 3.47
Επιφάνεια άνω εναλλάκτη θερμότητας 1.04 1.54 1.54 2.3
Χωρητικότητα κάτω εναλλάκτη θερμότητας lt 13.7 26.2 29 31.4
Χωρητικότητα άνω εναλλάκτη θερμότητας lt 6.4 9.4 9.4 20.5
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας δοχείου αδρανείας °C 95 95 95 95
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας δοχείου ζεστού νερού °C 95 95 95 95
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας εναλλάκτη θερμότητας °C 110 110 110 110
Ονομαστική πίεση δοχείου αδρανείας MPa 0.3 0.3 0.3 0.3
Μέγιστη πίεση δοχείου ζεστού νερού MPa 1 1 1 1
Μέγιστη πίεση εναλλάκτη θερμότητας MPa 0.6 0.6 0.6 0.6
ΤΥΠΟΣ HT D Ext.
600lt / 150lt 206 85
800lt / 200lt 196 99
1000lt / 200lt 214 99
1500lt / 300lt 222 120
Διαστάσεις σε cm
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
ΤΥΠΟΣ Εναλλάκτες
Χωρίς Με 1 Με 2
600lt/150lt Ναι Ναι Ναι
800lt/200lt Ναι Ναι Ναι
1000lt/200lt Ναι Ναι Ναι
1500lt/300lt Ναι Ναι Ναι