Σετ σύνδεσης ηλιακών θερμοσιφώνων

Τα εξαρτήματα για τα ηλιακά συστήματα διατίθενται σε μορφή πλήρους σετ, που περιέχει όλα τα απαραίτητα για την εγκατάσταση ανάλογα με το μοντέλο και τον αριθμό συλλεκτών.

Σετ σύνδεσης ηλιακών θερμοσιφώνων CLASSIC
Κωδικός   Περιγραφή 1 συλλέκτη 2 συλλέκτες 3 συλλέκτες
2401000200 ΓΩΝΙΑ Ø22 ΧΑΛΚΟΥ X DN16 INOX 2 - -
2401000203

ΘΗΛΥΚΟ ΡΑΚΟΡ ¾” X DN16 INOX
(Για εγκατάσταση σε ταράτσα)

1 2 4
2401000203 ΘΗΛΥΚΟ ΡΑΚΟΡ ¾” X DN16 INOX
(Για εγκατάσταση σε κεραμοσκεπή)
- 1 1
2401000202 ΤΑΦ Ø22 ΧΑΛΚΟΥ X DN16 INOX
X Ø22 ΧΑΛΚΟΥ
- 2 2
2401000201

ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ ¾” X DN16 INOX
(Για εγκατάσταση σε ταράτσα)

1 - -
2401000201 ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ ¾” X DN16 INOX
(Για εγκατάσταση σε κεραμοσκεπή)
2 1 1
2000000080 ΤΑΠΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Ø22 2 - -
2505000702 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 10 bar 1 1 1
2401000027 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 3.5 bar
1 1 1
2000000087 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ DN16 INOX
2 2 2
2401000036 ΜΟΝΩΣΗ ΑΡΜΑΦΛΕΞ Ø22 1 1 1
2401000225 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 1lt * * *
* Η ποσότητα εξαρτάται από τον συνδυασμό μπόιλερ/συλλεκτών
Σετ σύνδεσης ηλιακών θερμοσιφώνων AELIOS
Κωδικός   Περιγραφή 1 συλλέκτη 2 συλλέκτες 3 συλλέκτες
5000000021 ΤΑΥ ΜΕ ΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 1 1 1
2401000201 ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ ¾” X DN16 INOX 1 1 1
2401000200 ΓΩΝΙΑ Ø22 ΧΑΛΚΟΥ X DN16 INOX 2 2 2
2401000049 ΡΑΚΟΡ Ø22ΧØ22 ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΧΑΛΚΟΥ - 2 4
2000000080 ΤΑΠΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Ø22 2 2 2
2505000702 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 10 bar 1 1 1
2401000027 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 3.5 bar
1 1 1
2000000087 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ DN16 INOX
2 2 2
2401000036 ΜΟΝΩΣΗ ΑΡΜΑΦΛΕΞ Ø22 1 1 1
2400000080 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ
ΒΑΣΗΣ ΜΠΟÏΛΕΡ
2 2 2
2401000225 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 1lt * * *
* Η ποσότητα εξαρτάται από τον συνδυασμό μπόιλερ/συλλεκτών
Σετ σύνδεσης ηλιακών θερμοσιφώνων APOLLON
Κωδικός   Περιγραφή 160lt/2.0m² & 200lt/2.6m² 320lt/4.0m²
2401000200 ΓΩΝΙΑ Ø22 ΧΑΛΚΟΥ X DN16 INOX 2 2
2401000049 ΡΑΚΟΡ Ø22ΧØ22 ΣΥΣΦΙΞΗΣ ΧΑΛΚΟΥ - 2
2000000080 ΤΑΠΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ Ø22 2 2
2505000702 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ 10 bar 1 1
2401000027 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ 3.5 bar
1 1
2000000087 ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ
ΣΩΛΗΝΑΣ DN16 INOX
2 2
2401000036 ΜΟΝΩΣΗ ΑΡΜΑΦΛΕΞ Ø22 1 1
2400000080 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ
ΒΑΣΗΣ ΜΠΟÏΛΕΡ
2 2
2400000076 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ
(ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ)
2 2
2400000081 ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΠΕΣ
ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ
2 2
2401000221 ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
2 2
2400000074 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΚΑΝΑΛΙ
(ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ)
- 1
2402000061 ΑΝΩ ΓΑΝΤΖΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
- 1
2402000048 ΚΑΤΩ ΓΑΝΤΖΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
- 1
2401000225 ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ 1lt * *
* Η ποσότητα εξαρτάται από τον συνδυασμό μπόιλερ/συλλεκτών
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
CLASSIC & AELIOS
ΤΥΠΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
120lt/2.0m² 1 x 2.0m²
160lt/2.6m² 1 x 2.6m²
160lt/3.0m² 2 x 1.5m²
200lt/2.6m² 1 x 2.6m²
200lt/3.0m² 2 x 1.5m²
200lt/4.0m² 2 x 2.0m²
300lt/4.0m² 2 x 2.0m²
300lt/6.0m² 3 x 2.0m²
APOLLON
ΤΥΠΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
160lt/2.0m² 1 x 2.0m²
200lt/2.6m² 1 x 2.6m²
320lt/4.0m² 2 x 2.0m²